OMPLACERING 

Just nu har vi ingen hund som är aktuell för omplacering.